Politikalarımız

 

 

 

Kalite Politikamız

 

 

Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyetini sağlamak adına mükemmel iş sonuçlarına erişmek için verdiğimiz yaratıcı hizmetlerimizi hep bir üst seviyeye taşıyarak, artan yatırımlarla birlikte çalışan personelin katılımıyla iş süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesidir.

 

 

Bu doğrultuda;

 

- Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak,

 

- Proje teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

 

- Çalışma ortamı ve koşuları ile çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,

 

- İlgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak,

 

- Eğitimli personelin müşterilerimize iyi ve başarılı projeler sunmaya eşit olduğunun bilincinde olarak personelimize gerekli tüm eğitimleri vermek,

 

- Tedarikçilerimiz ve taşeron şirketlerle uyumlu bir şekilde çalışarak istenilen hammadde ve hizmeti en uygun şekilde temin etmek,

 

- Yurtdışındaki başarılarımızı artırarak, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da en fazla talep edilen bir firma olmak,

 

- Kalite Yönetim Programlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek, Şirketimizin kalite politikasıdır.

 

 

 

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

 

 

Firmamız toplum ve Çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olup, çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, insan ve güvenlik faktörünü gözeterek, çalışanlarına en uygun çalışma ortamını sağlamayı öncelikli hedef olarak belirlemiş ve meslek hastalıkları ile iş kazalarını en aza indirmeyi bir görev edinmiştir.

 

 

Bunun için; 

 

- Çevre ve iş sağlığı & güvenliğine ilişkin kanun, yönetmelik ve standartlara uyar.

 

- Polat Yol Yapı, bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlar.

 

- Yapılan projelerde çevre dostu girdileri kullanarak ileride oluşacak çevre kirliliğini önlemeyi ve gelecek kuşağa daha yaşanılabilir bir ortam bırakmayı amaçlar.

 

- Doğal kaynakları kullanırken çevreye duyarlı bir yaklaşım benimser ve enerji tüketiminde sürekli tasarruf etme yolları arar.

 

- İş güvenliği konusunun önemini kavrayarak bunu tüm çalışan personel, tedarikçiler ve taşeron şirketler arasında yaygınlaştırmak için gerekli eğitimleri sağlar.

 

- “Sıfır Kaza” politikasının bir başarı uygulaması olduğunun bilincinde olan Polat Yol Yapı, aynı zamanda bunu sürekli bir hedef haline getirir.

 

 

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

 

Günümüzün rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde;

 

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak,

 

- Çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek,

 

- Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirmek,

 

- Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak, insan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.